Bed & breakfast De Stadsboerderij Kampen
Bed & breakfast De Stadsboerderij Kampen

••••••••••••••••••••••
De Linnenkamer
••••••••••••••••••••••

meer informatie  

••••••••••••••••••••••
De Deel
••••••••••••••••••••••

meer informatie  

••••••••••••••••••••••
Het Gildenhuisje
••••••••••••••••••••••

meer informatie  

••••••••••••••••••••••
Kamer van Clare
••••••••••••••••••••••

meer informatie  

••••••••••••••••••••••
Kamer van Anna
••••••••••••••••••••••

meer informatie  

••••••••••••••••••••••
Kamer van Geertruidt
••••••••••••••••••••••

meer informatie  

••••••••••••••••••••••
Kamer van Swane
••••••••••••••••••••••

meer informatie  

••••••••••••••••••••••
Op Stal
••••••••••••••••••••••

meer informatie  

Welkom bij De Stadsboerderij

Wij zijn Henk en Fem Schutte en wij wonen op de eerste verdieping van een historische stadsboerderij (1627) aan de Groenestraat in Kampen.
In 2015 hebben wij het pand naast ons erbij aangekocht. In deze twee rijksmonumenten bieden nu wij 8 gastenkamers aan. Bed & Breakfast De Stadsboerderij bestaat uit twee delen, namelijk de boerderij en het later aangekochte deel. De namen van de kamers zijn naar deze twee delen te herleiden.

In de stadsboerderij bevinden zich Op Stal, De Deel, De Linnenkamer en Het Gildenhuisje. Vele eeuwen hebben er binnen de stadsgrenzen van Kampen stadboeren of de zogenaamde koeboeren gewoond. Tot in het midden van de vorige eeuw waren deze boerenbedrijven in gebruik. In sommige woningen aan de Groenestaat ziet men nog de overgebleven hooiluiken aan de gevels. Onze woonkamer nu is de voormalige hooizolder van de boerderij. Ook het hooiluik is hier nog te vinden.

Boeren en koeien waren normale straatbeelden in de stad. De weiden lagen buiten de stad. Met kruiwagens en boerenkarren vervoerden de koeboeren de stalmest vanuit de boerderijen naar de mestschepen die in de Burgel lagen of aan de IJsselkade waren aangemeerd. In de zomer reden hooiwagens zwaar en breed beladen door de Kamper straten.

De andere gastenkamers dragen de namen van de Cellezusters welke verbonden waren aan het klooster dat in 1482 gelegen was aan de Groenestraat. De Cellezusters werden ook wel de zwarte zusters genoemd. Hun kleding bestond uit een zwarte rok met een scapulier (schouderkleed) en een kap van dezelfde kleur. Tijdens begrafenissen hulden zij zich in een zwarte mantel en om die reden werden de Cellezusters ook wel de “Zwarte Zusters”genoemd. De Kamper Cellezusters hielden zich bezig met het verplegen van zieken en zwakkeren in de samenleving. De beschermheilige van het Kamper klooster was St. Anna.

De orde van de Cellezuster behoorden tot de kleine orden. In de nadagen van het Cellezusterklooster wordt melding gemaakt van nog slechts 3 Celle-zusters, namelijk Swane Jacobs, Geertruidt Henricx en Clare van Wou. De gastenverblijven in het later aangekochte deel van Bed & Breakfast De Stadsboerderij dragen dan ook deze namen, De Kamer van Clare, De Kamer van Swane, de Kamer van Geertruidt en de Kamer van Anna (hun beschermheilige).

Kampen, Hanzestad aan de IJssel

Kampen, hanzestad aan de IJssel

Lees meer  


Gastbeoordeling

8,9

       

   |      |